BLOG - WAT IS VERTROUWEN? DE BASIS VOOR ELKE SAMENWERKING

Vertrouwen is de basis voor elke samenwerking, voor elke relatie, van elk geolied team. Dus vroegen we ons af, of we vertrouwen konden vatten in een definitie, in een formule. De drie definities/formules die ons het meest beklijfden, delen we graag met jullie. Want als we erin samen in slagen vertrouwen te boosten, dan pas kan samenwerking echt naar een hoger niveau getild worden.

Veerle Dobbelaere leert ons:

V = (B+I+G)/EB

  • V = vertrouwen
  • B = betrouwbaarheid ~ daden
  • I = Intimacy ~van dichtbij meemaken
  • G = geloofwaardigheid ~ woorden
  • EB = eigenbelang, ik versus wij

ASML geeft ons volgende formule:

Trust = capability x reliability x transparency / self-interest

Genos daarentegen geeft vertrouwen vier bouwstenen:

  1. Openheid = ontvankelijkheid, informatie, betrokkenheid
  2. Consistentie = eerlijkheid, rechtlijnigheid, transparantie, zelfde visie, faire besluitvorming
  3. Betrouwbaarheid = houden aan de afspraken, excelleren, voorbeeldgedrag, integriteit, competentie – expertise
  4. Aanvaarding = respect, erkenning, geen be(ver)oordeling