SPECIFIEKE E-LUMINATI VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT OF GAS [NIEUW]

De voorwaarden van E-Luminati vormen integraal onderdeel van elke prijsaanvraag en offerte dewelke via het platform van E-Luminati worden verstuurd. Deze voorwaarden van E-Luminati hebben voorrang en moeten aldus in de contracten van de leveranciers weerspiegeld zijn. De klant doet afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden.

De offerte en factuur kunnen –wat layout betreft– verschillend zijn, dit geldt voor punten 1, 2 en 3c, een voorbeeld: in uw E-Luminati offerte, legt u een energieprijs neer incl. GVO, maar u mag gerust beide (energieprijs en GVO) op twee verschillende lijnen op de factuur weergeven..

Specifieke voorwaarden voor het E-Luminati platform:

 1. Netverliezen elektriciteit: in de offerte en contract via het E-Luminati platform: de netverliezen elektriciteit zijn inbegrepen in energieprijs. Op de factuur kan de energieleverancier deze component eventueel afzonderlijk vermelden, zonder dat dit de prijs verhoogt.
 2. Gas transport: in de offerte en contract via het E-Luminati platform: de transportkost all-in is inbegrepen in energieprijs. Op de factuur kan de energieleverancier deze component eventueel afzonderlijk vermelden, zonder dat dit de prijs verhoogt. Transportkost all-in: kost transport en balancing op netwerk Fluxys belgium plus indien geval transport op netwerk DSO (geen balancing op DSO level).
 3. Prijzen: vast of geïndexeerd, keuze index + wijze van afrekening
  1. Geïndexeerde prijs: index elektriciteit en afrekening: EPEX SPOT Belgium hpi1, AMR aan uurtarieven en MMR/YMR aan maandprijs (rekenkundig gemiddelde) waarbij volgende formule gehanteerd wordt: A*Belpex + B. Hierbij stellen we voor met 50 euro/MWh te werken als referentiewaarde voor Belpex.
    Voorbeeld 1:

   • Dag: 1,2*Belpex+ 3 geeft 1,2*50+3 geeft 63 of 63-50 = 13 -> 13 wordt in het platform ingevuld als mark-up.
   • Nacht: 0,9*Belpex +3 geeft 0,9*50+3 geeft 48 of 48-50 = -2 -> -2 wordt in het platform ingevuld als mark-up.
    Voorbeeld 2:

   • Dag: 1*Belpex+ 3 geeft 1*50+3 geeft 53 of 53-50 = 3 -> 3 wordt in het platform ingevuld als mark-up.
   • Nacht: 1*Belpex +3 geeft 1*50+3 geeft 53 of 53-40 = 3 -> 3 wordt in het platform ingevuld als mark-up.
  2. Geïndexeerde prijs: Index aardgas TTF2 en afrekening: TTF 101.
   Voor de TTF notering mogen zowel de Ice EEX TTF notering aangewend worden als de TTF Heren index.
  3. c. Prijs van GVO (garantie van oorsprong): In de offerte en contract via het E-Luminati platform: de GVO zijn inbegrepen in energieprijs. Op de factuur kan de energieleverancier deze component eventueel afzonderlijk vermelden, zonder dat dit de prijs verhoogt.
 4. Bandbreedte
  1. YMR, MMR: full flex
   Optioneel: AMR: band van 80 & 120% met afrekening buiten band: marktprijs (Belpex of TTF DA respectievelijk voor elektriciteit en aardgas) + fee (te bepalen door energieleverancier)
 5. Facturatie
  1. Maand of kwartaal
  2. In geval van YMR gebeurt de eindafrekening één maal per jaar op basis van de meetgegevens onder verrekening van de via het voorschot reeds aangerekende bedragen. Indien de meetgegevens niet, of te laat, beschikbaar zijn is de leverancier gerechtigd om een voorlopige aanrekening te sturen. Deze voorlopige aanrekening wordt dan met de definitieve afrekening verrekend. Het ritme van voorschotten en eindafrekening bestaat uit 12 voorschotten en 1 jaarafrekening.
  3. In geval van MMR of AMR gebeurt de eindafrekening maandelijks. Indien de meetgegevens niet, of te laat, beschikbaar zijn is de leverancier gerechtigd om een voorlopige aanrekening te sturen. Deze voorlopige aanrekening wordt dan met de definitieve afrekening verrekend. Waarbij de grid fee kosten via het voorschot en de definitieve afrekening bij de volgende facturatie mogen aangerekend worden.
  4. Eventueel te veel aangerekende bedragen zullen door de leverancier op vraag van de klant terugbetaald worden en dit binnen de 30 dagen.
  5. De facturen worden geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de 15 dagen na ontvangstdatum.
  6. Aan de prijs zoals neergelegd op het platform mogen geen bijkomende voorwaarden gekoppeld worden zonder dat de klant hierover expliciet geïnformeerd werd en dat hij op de hoogte is van de bijhorende prijsimpact in positieve of negatieve zin via de chat, denk dan bijvoorbeeld aan domiciliëring, bankwaarborg, voorafbetaling.
 6. Betaalmodaliteiten: termijn: 30 dagen na factuurdatum.
 7. Verwijlinteresten bij wanbetaling conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand.
 8. Certificaten:
  • Brussel
   • 2018 : 100 €/CV
   • 2019 : 100 €/CV
   • 2020 : 100 €/CV
   • 2021 : 100 €/CV
   • 2022 : 100 €/CV
  • Wallonië
   • 2018 : 69 €/CV
   • 2019 : 69 €/CV
   • 2020 : 69 €/CV
   • 2021 : 70 €/CV
   • 2022 : 70 €/CV
  • Vlaanderen
   • 2018 : 98 €/GSC
   • 2019 : 98 €/GSC
   • 2020 : 98 €/GSC
   • 2021 : 98 €/GSC
   • 2022 : 98 €/GSC
   • 2018 : 29 €/WKC
   • 2019 : 29 €/WKC
   • 2020 : 29 €/WKC
   • 2021 : 29 €/WKC
   • 2022 : 29 €/WKC
 9. Doorlooptijd offerte: 10 kalenderdagen (minimum).
 10. Vervaltermijn offerte:
  1. 3 dagen voor een vaste prijs
  2. 7 dagen voor een geïndexeerde prijs aardgas
  3. 14 dagen voor een geïndexeerde prijs elektriciteit
 11. Nieuwe aansluitpunten: keuze bepaald door de leverancier: ofwel aan zelfde voorwaarden ofwel een nieuwe prijsaanvraag.
 12. Duur: de contracten zijn van bepaalde duur, geen automatische verlenging mogelijk.
 13. Overheid: voor aanbiedingen in het kader van de wet Overheidsopdrachten.
  1. Geldigheid van de aanbiedingen: 30 dagen.
  2. Facturatie: de facturatie verloopt per digitaal zoals de overheid dit vraagt: xml, xls of pdf.
  3. Data: alle data over het energieverbruik en de facturatie worden digitaal ter beschikking gesteld aan de aanbestedende overheid.

1 http://www.belpex.be verder ‘BELPEX’ genoemd.
2 https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas, verder ‘TTF’ genoemd.