OVER E-LUMINATI

WIE IS E-LUMINATI?

Stef Brismoutier

stef brismoutier

“Kies een job waarvan je houdt en je moet niet meer werken voor de rest van je leven.”

Taak: bewaken van inkoop en aankoop, gebeten door de optimalisatie van processen, telkens efficiënter en effectiever.

Dirk Meire

dirk meire

“Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester.”

Taak: integriteit, kwaliteit en vertrouwen, innovatie en het verschil maken.

Ludo Deckers

ludo deckers

“Vooruitgang is wanneer men één stap voorwaarts zet men ook nog weet hoe de volgende stap kan gezet worden.”

Taak: juridische onderbouwing van diensten, processen en organisatie om misverstanden en nadelige gevolgen te vermijden.

Inne Peersman

inne peersman

“Vandaag ben je beter dan gisteren en minder goed dan morgen. Dus durf te springen, te leren en te groeien. En geniet.”

Taak: Tevreden klanten, partners en leveranciers; bewaker voortgang: denken & doen.

Philippe Delaisse

philippe delaisse

“Doe het beter, goedkoper en met minder middelen, een levenskeuze.”

Taak: Ontwikkeling van het partnernetwerk en promotie.

ONZE MISSIE

Elke ondernemer en onderneming de snelste weg bieden naar de beste prijs voor zijn / haar energie.

missie e-luminati

ONZE WAARDEN

Betrouwbaar

e-luminati betrouwbaar

Transparant

e-luminati transparant

Efficiënt

e-luminati efficiënt

Competent

e-luminati competent

TRANSPARANTIE, VERTROUWELIJKHEID & PRIVACY

  • E-Luminati is transparant waar mogelijk en respecteert vertrouwelijkheid en privacy waar nodig.
  • Zo ziet een individuele verbruiker enkel zijn eigen gegevens en de aanbiedingen van de verschillende leveranciers op zijn energievraag.
  • En de individuele leverancier ziet enkel de prijsvragen en het BTW nummer van de verbruiker.
  • De resultaten worden door E-Luminati alleen statistisch en anoniem gebruikt: aantallen, prijzen, tendensen.
  • De identiteit van de verbruiker (e-mail adres) wordt enkel intern gebruikt voor communicatie met E-Luminati. Naast email adres wordt naam, voornaam, bijhorende BTW nummer, aanspreektitel en taal van de gebruiker bijgehouden. Het emailadres wordt aan niemand doorgegeven. Zie ook de algemene voorwaarden.

SAMENWERKING

Samenwerking staat bij E-Luminati centraal.

  • Wij gaan voor 100% neutraliteit en doen alles om een samenwerking tussen u en de energieleverancier van uw keuze mogelijk te maken op de snelste manier met de beste prijs tot resultaat.
  • Om ervoor te zorgen dat we zowel de belangen van u als die van elke energieleverancier behartigen hebben we een adviesgroep opgericht. Deze adviesgroep waakt over de 100% neutraliteit, de missie en de waarden. Is klankbord bij belangrijke beslissingen.
  • In deze adviesgroep zijn zowel de energieleveranciers als u vertegenwoordigd. De energieleveranciers via FEBEG, de federatie van de Belgische elektriciteits – en gasbedrijven. U via de vertegenwoordiging van onze partners.
  • Bovendien ook enkele onafhankelijke leden om nieuwe inzichten te delen, kritisch te kijken naar het doen en laten, beslissingen tegen het licht te houden.