GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE E-LUMINATI

 1. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  Deze website werd gecreëerd door, en is de volledige eigendom van E-Luminati. Deze website wil de bezoeker ervan op een algemene wijze informeren. De inhoud ervan kan uiteraard wijzigen zonder dat u hiervan vooraf in kennis wordt gesteld.
  Wij doen ons best om de inhoud zo accuraat en correct mogelijk te houden, maar we kunnen niet uitsluiten dat er fouten of onvolkomenheden in voorkomen. Het gebruik ervan door de bezoeker is dan ook volledig op eigen risico. E-Luminati aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik dat gemaakt wordt van de inhoud.
  Onze website kan ook links bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat wij akkoord zouden zijn met de inhoud ervan. Wij leggen deze links omdat wij denken dat de lezer daar bijkomende informatie kan vinden. Het spreekt voor zich dat E-Luminati geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor dergelijke externe websites. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar ervan.
 1. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de teksten op deze website is volledig eigendom van E-Luminati. Indien E-Luminati gebruikt maakt van teksten waarbij het auteursrecht bij derden ligt, dan wordt dat door E-Luminati uitdrukkelijk vermeld.
  U mag vrij gebruik maken van de inhoud van de teksten op onze website, en deze kopiëren, voor niet-commerciële doeleinden. Voor commerciële doeleinden hebt u echter onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig.
  Alle andere intellectuele eigendomsrechten van derden die op deze website worden weergegeven zijn de eigendom van degene waarnaar wordt verwezen. Indien u commercieel gebruik wenst te maken van deze rechten dient u zich dan ook te richten tot de eigenaar ervan.
 1. Privacy
  De privacy van alle bezoekers op de website wordt door E-Luminati gerespecteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake. E-Luminati houdt geen persoonsgegevens bij van de bezoekers van de website. E-Luminati houdt enkel niet-persoonsgegevens bij zoals aantallen en tijdstippen om een idee te hebben hoeveel bezoekers de website bezoeken en naar aanleiding van welke gelegenheden.
  Indien bezoekers contactgegevens en vragen opladen op de website dan zal E-Luminati deze gegevens enkel gebruiken om op de vragen te antwoorden of om eventueel gevraagde informatie toe te sturen. Nadat E-Luminati geantwoord heeft op vragen van bezoekers worden deze persoonsgegevens gewist. Een nieuwe vraag vereist dan ook dat de bezoeker zijn gegevens opnieuw moet opladen.
 1. Toepasselijk recht
  Deze website en de gebruiksvoorwaarden, zoals hier weergegeven, vallen volledig onder het Belgisch recht met uitsluiting van enig ander rechtstelsel. Indien u hiermee niet akkoord kan gaan dan dient u uw bezoek aan onze website onmiddellijk te beëindigen.
  In ieder geval danken wij u voor het bezoek dat u brengt/bracht aan onze website. Hebt u suggesties voor verbetering of ontdekt u fouten of tekortkomingen dan mag u ons die altijd toezenden, mailen naar info@e-luminati.com.
  Let op: het gebruik van het platform voor handelsactiviteiten wordt beheerst door andere gebruiksvoorwaarden dan deze voor de website.
  E-Luminati bvba, RPR Leuven 0680.515.376. Ruiterslaan 16, 3010 Leuven (België), mail naar info@e-luminati.com.