GAS AANKOPEN

Vroeger was gas aankopen eenvoudig: voor grote klanten was er één leverancier (Distrigas), alle klanten kochten aan bij de intercommunales. Ondanks de monopoliepositie van beide actoren, was er sprake van een zekere marktwerking: de klanten konden voor hun processen kiezen en zelfs switchen tussen gas, steenkool, huisbrandolie of elektriciteit.

Toen kwam de vrije markt, en werd alles ingewikkeld: entry points, line pack, balancing zones, prijs-indexen, verschillen tussen hoog- en laagcalorisch gas, … De nieuwe leveranciers zochten hun weg, en een deel van de nieuwe complexiteit werd vertaald in de contracten. Initieel uit een technische noodzaak, maar geleidelijk ook als een commerciële positionering.

Complexiteit heeft echter vooral nadelen: het gros van de klanten begrijpt er steeds minder van. Accountmanagers en consultants kunnen de meeste klanten -bij wijze van spreken- vertellen wat ze willen. Enkel de grootste klanten weten beter: zij doorzien de (zogenaamde) complexiteit en weten exact wat ze willen. Bij een grote leverancier van gas werd de accountmanager daarom wel eens de ‘porteur du P-zero’ genoemd: de persoon die enkel nog de prijs moest zeggen, waarna de klant kon beslissen.

De laatste jaren is er na overleg tussen regulatoren, Fluxys en marktspelers echter veel vereenvoudigd op niveau van het gastransport en de marktwerking. Deze vereenvoudiging sijpelt langzaam door naar de middelgrote en kleinere gasverbruikers: geen complex gedoe meer over entry points of over verschillen tussen hoog- en laagcalorisch gas, over balancing…. De gasmarkten zijn bovendien internationaal sterk gekoppeld: de prijzen in België en Nederland zijn nagenoeg gelijk, Nederland als historisch gasland beschikt over een zeer performante gasmarkt en gasindex: TTF.

In de contracten van een aantal leveranciers is de vroegere complexiteit geleidelijk aan het verdwijnen, maar verandering kost tijd: contractueel, commercieel, IT-systemen, communicatie, medewerkers… E-Luminati helpt dit proces te versnellen door het proces van vereenvoudigen te versnellen, waardoor de marktwerking vergroot. Er is geen sprake van marktafspraken: elke leverancier blijft vrij om een prijs aan te bieden, en is verantwoordelijk voor zijn eigen prijs.

E-Luminati heeft met zijn aanpak reeds een unieke stap gezet waardoor de klanten veel eenvoudiger en in vertrouwen een aanbieding kunnen vragen aan alle geïnteresseerde leveranciers. Binnen enkele maanden zullen we deze vereenvoudiging / standaardisering verder zetten: uit recente gesprekken met leveranciers en regulatoren blijkt dat er nog wat ‘complexiteit’ kan verdwijnen.

Voor gas wordt goed aankopen steeds eenvoudiger. Wij hopen dat er voor elektriciteit eenzelfde evolutie volgt. Uiteindelijk is de klant de grote winnaar van een eenvoudige markt en een goede competitie tussen de leveranciers.