FAQ

Prijs

E-Luminati kan de beste prijs garanderen door enerzijds uw prijsvraag te richten naar alle energieleveranciers en realiseert zo maximale marktwerking, anderzijds de transactiekost voor u en uw energieleverancier zo laag als mogelijk te houden. Dit doen we door het platform zodanig in te richten dat u in drie keer vijf minuten uw energie-aankoop regelt.

Als een energielevernacier toch een lagere prijs biedt, dan is de kans groot dat er een andere bijzondere voorwaarden worden gebruikt, of zelfs dat een leverancier met verlies verkoopt t.o.v. de geldende marktprijzen. Dus stel steeds de vraag of het aan dezelfde voorwaarden is en indien dit niet het geval is wat de verschillen zijn. Als de voorwaarden identiek zijn, en de leverancier biedt een lagere prijs: aarzel niet om in te gaan op zijn voorstel.

Een variabele prijs zorgt gemiddeld over voldoende lange termijn voor de laagste prijs.Vergelijk het met de keuze tussen een variabele en vaste rente. Analyse van de kortetermijnmarkt leert dat er 7 vette en 1 mager jaar is (voor de voorbije periode is dit 2011).  Dus tekenen voor 3 jaar levert u telkens winst op (ofwel drie vette jaren, ofwel twee vette jaren die compenseren voor het magere jaar). Bijkomend biedt een variabele prijs u alle flexibiliteit naar volume en aantal aansluitpunten. Tenslotte is een variabele prijs toekomstgericht. Denk dan bijvoorbeeld aan slimme meters of vraagsturing.

Vraagsturing is het sturen van uw vraag of het sturen van de afname van uw elektriciteit vaak in functie van de prijs van de elektriciteit. U gaat bijvoorbeeld minder elektriciteit afnemen op momenten dat de elektriciteit duurder is en meer afnemen op het momenten dat elektriciteit goedkoper is. Dit veronderstelt natuurlijk wel dat u de afname kan sturen bijvoorbeeld door het uitstellen of juist vooruitschuiven van een proces, minder diep koelen of juist dieper koelen, …

Als de prijs die u terugvindt op de laagste offerte hoger is dan wat u vandaag betaalt, dan heeft dit mogelijks een eenvoudige verklaring. Belangrijk is dat u telkens appels met appels vergelijkt. In het geval van een vaste prijs, is het bijvoorbeeld zinvol om te kijken of de markt niet geëvolueerd is, uw volume, uw afnameprofiel. Allemaal te ingewikkeld? Stuur ons alle informatie even door per mail naar info@e-luminati.com (uw ontvangen offertes, laatst ontvangen jaarfactuur of eindafrekening), wij zoeken het dan even voor u uit.

De prijs voor uw certificaten ligt vast en is marktconform. Dit maakt het voor de energieleverancier gemakkelijker om aan te bieden. Voor u gemakkelijker om offertes te vergelijken en een keuze te maken. Of het verlaagt de transactiekost zowel aan uw kant als aan de kant van de energieleverancier.

De kost van de netverliezen is inbegrepen in de prijs voor uw elektriciteit (offerte).

Uw transportkost is inbegrepen in de prijs voor uw aardgas.

Vergoeding E-Luminati

E-Luminati is niet gratis want koken kost geld, is niet gratis. De vergoeding is afhankelijk van en oplopend met uw verbruik. De formules gaan uit van een basis bedrag (150 € per prijsvraag) + toeslag in functie van uw volume. Of de kleinste prijsvraag bedraagt 150 €, terwijl voor een zeer grote prijsvraag dit oploopt tot enkele 1.000 €’s.

De bedragen die vermeld worden op de website voor de fee zijn telkens exclusief BTW.

Op basis van de gegevens van enkele sectorfederaties en het rapport van de CREG berekenden we de terugverdientijd van onze vergoeding. Deze bedraagt gemiddeld drie maanden. Voor een kleine ondernemer slechts 1,5 maanden. Bent u bovendien lid van één van onze partners, dan krijgt u mooie korting. Bekijk dus zeker ook even de partnerpagina.

Door uw energie aan te kopen via E-Luminati, spaart u een heel belangrijke transactiekost uit. Denk aan de tijd die u aan telefoon hangt met potentiële energieleveranciers, de bezoeken, het opstellen van uw prijsvraag, het vergelijken van offertes, …

E-Luminati heeft gekozen voor een vergoeding die u expliciet betaalt ipv een verborgen vergoeding via uw energieleverancier. Zo kunnen wij volledig neutraal opereren. Bovendien maakt dit dat wij u ook de beste prijs kunnen garanderen.

De vergoeding betaalt u op het moment dat u uw prijsvraag wenst te lanceren.

De vergoeding betaalt u via kredietkaart. Andere betaalwijzen zijn niet mogelijk.

Werking digitale marktplaats - aankoper

Als u niet in het bezit bent van een BTW nummer, gelieve dan uw ondernemingsnummer in te geven.

De prijzen die de energieleverancier neerlegt, zijn effectief energieprijzen. In het geval van elektriciteit, incl. netverliezen; in het geval van aardgas incl. transportkost. Alle andere parameters die een directe of indirecte impact hebben op uw prijs werden vastgelegd in de standaard bijzondere voorwaarden, de  E-Luminati voorwaarden. Denk dan aan de hoogte van de certificaatprijzen, betaaltermijnen enz.

Er zijn meerdere situaties waarin het gebruik van de automatische upload handig is:

1) Je beschikt over meer dan 1 EAN verspreid over één of meerdere BTW nummers.

2) Eén of meerdere van je EAN’s zijn telegelezen of AMR’s (Automatic Meter Reading).

3) Je beschikt over decentrale productie (windmolens, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling).

De template in Excel is beschikbaar door op de knop ‘Download’ te drukken.

Na het invullen van de template voor automatische upload, kan je via de ‘Upload’ – knop, de template opladen in de tool. Deze template wordt meegestuurd met je prijsaanvraag als bijkomende informatie voor je energieleverancier. Bekijk zeker ook even de totalen van de volumes (dag/nacht – in kWh) want deze totalen moet je invullen bij je tariefkeuze.

Dit is een unieke code die door de tool wordt aangemaakt telkens als u een prijsaanvraag creëert. Deze code geeft aan of u een prijsaanvraag heeft ingediend voor elektriciteit dan wel voor aardgas, verder bevat de code ook het uur en de datum waarop u de prijsaanvraag heeft opgesteld.

Deze informatie vindt u op uw factuur. Doet u een prijsaanvraag voor meerdere aansluitpunten, tel dan het verbruik samen, dit opgetelde verbruik, geeft u in in de tool. Vindt u niet meteen wat u zoekt? Binnenkort vindt u op de infopagina van uw huidige energieleverancier een voorbeeldfactuur.
Uw dag verbruik, is uw verbruik tijdens de dag uren (soms wordt ook gesproken van piekuren) of het verbruik van 7 tot 8 uur ’s morgens tot van 20 tot 21 uur ‘s avonds (dit is afhankelijk van uw netbeheerder).

Deze informatie vindt u op uw factuur. Doet u een prijsaanvraag voor meerdere aansluitpunten, tel dan het verbruik samen, dit opgetelde verbruik, geeft u in in de tool. Vindt u niet meteen wat u zoekt? Binnenkort vindt u op de infopagina van uw huidige energieleverancier een voorbeeldfactuur.
Uw nacht verbruik, is uw verbruik tijdens de nacht uren (soms wordt ook gesproken van daluren of stille uren) of het verbruik van 21 ’s avond tot 6 uur ’s morgens of van 22 ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens (dit is afhankelijk van uw netbeheerder).

Uw weekendverbruik is uw verbruik tijdens het weekend. Dit verbruik wordt aangerekend aan nachttarief. Staat dit verbruik apart vermeld op uw factuur? Voeg het dan toe aan uw nachtverbruik om het totaal verbruik aan het nachttarief te bepalen.

U kan effectief kiezen tussen een variabele of een vaste prijs.
Een variabele prijs is de beste prijs voor 99% van alle aankopers of ondernemingen, of u nu een horeca-eigenaar bent, dan wel een IT-bedrijf runt. Kiezen voor een variabele prijs, zorgt voor de laagste prijs, het meest aantal aanbiedingen, de eenvoudigste prijsvraag. Bijkomend kan u gemakkelijk meer of minder verbruiken, meer of minder aansluitpunten beheren zonder dat u daarvoor boetes moet betalen. M.a.w. een variabele prijs zorgt voor flexibiliteit die u als ondernemer met wisselend verbruik of aantal vestigingsplaatsen een belangrijke bonus oplevert, gezien er geen boetes aan verbonden zijn.
Een vaste prijs is dan weer een goede keuze voor alle ondernemers waarvoor het laagste budgetrisico belangrijk is of die financiële aandeelhouders hebben. Weet juist dat kiezen voor een vaste prijs zorgt voor een iets hogere prijs, minder aanbiedingen oplevert, minder flexibiliteit geeft als het op wisselend verbruik of wisselend aantal vestigingsplaatsen aankomt.

Uw klantreferentienummer is een nummer dat u zelf kiezen kan. Dit nummer is niet verplicht, maar kan wel handig zijn als u in de toekomst opnieuw wil gebruik maken van onze marktplaats of als u een éénduidige link wil leggen tussen uw boekhoudsysteem en uw prijsaanvraag, denk dan aan aankoopordernummers.

Klopt, u kan kiezen tussen groene en grijze elektriciteit. De groene elektriciteit is voor 100% opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Afhankelijk van de hoogte van uw verbruik en type meter, zal uw energieleverancier bijkomende gegevens willen opvragen bij uw netbeheerder. Dit laat de energieleverancier toe om een scherpere offerte neer te leggen. Het opvragen van deze gegevens kan hij alleen doen op basis van uw mandaat.

De deadline van uw prijsaanvraag ligt sowieso minstens 10 kalenderdagen en maximum 30 kalenderdagen in de toekomst. Dit is de tijd die de energieleverancier nodig heeft om uw offerte te maken. Let wel dat u niet kiest voor een vrijdag want uw offerte is beperkt geldig en dan is een vrijdag niet handig. Kies dus liever voor een maandag of dinsdag en plan dit dan netjes in in uw agenda.

Uw offerte is beperkt geldig omdat aan een langere geldigheid een hoger prijskaartje verbonden is en graag houden we uw prijs zo laag mogelijk. Laat daarom de deadline niet op een vrijdag vallen en plan de deadline netjes in uw agenda in zo kan u onmiddellijk aan de slag met uw offertes van zodra u ze ontvangt. Sowieso zal een variabele prijs u meer flexibiliteit bieden, m.a.w. een langere geldigheidstermijn.
Uw offertes voor een vaste prijs zijn 3 dagen geldig. Uw offertes voor variabele prijs daarentegen zijn voor elektriciteit 14 dagen geldig en voor aardgas 7 dagen geldig.
We beseffen dat de termijn voor een vaste prijs beperkt is, maar geen nood: de variabele prijs is veruit de beste keuzen voor 99% van alle aankopers.

U betaalt per prijsaanvraag, waarbij u telkens een vaste kost betaalt per prijsaanvraag en een variabel deel afhankelijk van uw volume. Als u een BTW nummer of een EAN code vergeet, zal u een nieuwe prijsvraag moeten lanceren en opnieuw de vaste kost moeten betalen. Dus beter ineens alles meenemen.

E-Luminati sloot met een aantal organisaties een partnership af. Leden van deze sectorfederaties hebben recht op een korting. Bekijk dus even de partnerpagina of met uw federatie reeds een partnership werd afgesloten. Is dit het geval contacteer dan uw federatie om de hoogte van uw korting te kennen en uw tegoedbon te bemachtigen.

Als u kiest voor een variabele prijs, dan bevelen we een contract aan van minimum 1 jaar, maximum 3 jaar. Weliswaar kan u opteren voor een contractperiode tot 5 jaar. Als u kiest voor een vaste prijs, dan bevelen we een duurtijd aan van minimaal 1 jaar, maximaal 2 jaar. U kan ook voor een langere periode opteren maar dan loopt u het risico dat u teveel betaalt.

Hiervoor kijkt u het best naar uw huidig contract en bekijkt u wat de einddatum is van uw huidig contract en wat de opzegmodaliteiten zijn. Heeft u geen contract, dan belt u het best even naar de klantendienst van uw huidige energieleverancier. Zo bent u zeker dat u tijdig een nieuwe energieleverancier contracteert, anderzijds geen verbrekingsvergoeding betaalt omdat u te snel vertrekt.

In de tool kan u maar één startdatum ingeven. Kiest u voor een variabele prijs dan kan u vandaag al de aansluitpunten aanmelden met de startdatum die het kortst in de toekomst ligt. Later kan u dan aan de energieleverancier met wie u het contract gesloten heeft, vragen of u de bijkomende aansluitpunten mag toevoegen aan het lopende contract. Gaat dit om lage verbruiken, dan zal uw energieleverancier hier vermoedelijk geen bezwaar tegen hebben. Gaat dit om hoge verbruiken, bestaat de kans dat uw energieleverancier u vraagt een nieuwe prijsaanvraag te lanceren en/of hij u aangepaste voorwaarden voorlegt. Of een variabele prijs biedt heel wat flexibiliteit. Bij een vaste prijs zal uw energieleverancier altijd voorzichtig zijn.

1000 kWh is 1MWh of u deelt door 1000 om van kWh naar MWh te gaan en u vermenigvuldigt met 1000 om van MWh naar kWh te gaan.
Voorbeeld: een gemiddeld gezin gebruikt 3.500 kWh of 3.5 MWh elektriciteit. Een KMO verbruik bij voorbeeld 100.000 kWh gas, dit is 100 MWh (of 0.1 GWh).

Alle energieleveranciers bekijken telkens de kredietwaardigheid. Wanneer deze onvoldoende is, zullen bepaalde leveranciers mogelijks geen offerte neerleggen of een hogere prijs aanrekenen, nog andere leveranciers zullen dan weer zekerheden willen inbouwen en dit via de chat functie willen bespreken. In dat laatste geval – opletten met de rangschikking van de tool van lage naar hoge prijs, want deze rangschikking houdt geen rekening met bijkomende zekerheden die uw energieleverancier in geval van kredietwaardigheid wenst in te bouwen.

Iedereen met BTW nummer mag meedoen, wat er achter de meter gebeurd is een zaak van de ondernemer (en zijn boekhouder).

E-Luminati

Kiezen voor E-Luminati is kiezen voor een effectieve besparing, energieaankoop op de snelste manier en dit aan standaard bijzondere voorwaarden of geen verrassingen onderweg.

E-Luminati zijn vier gepassioneerde en verlichte geesten met samen 100 jaar ervaring in energie en/of aankoop – open voor innovatie. Met een duidelijke missie: de effectieve vrijmaking van de energiemarkt. Daarom bouwden ze een digitale marktplaats waar ze aankoper en energieleverancier samenbrengen en zo de snelste weg naar de beste energieprijs kunnen realiseren.

Vaak krijgen we de vraag van rotten in het vak of er al niet lang een oplossing zoals E-Luminati bestaat. Ons antwoord is altijd identiek: nee, er bestaat nog geen digitaal platform voor de aankoop van energie. Wij zijn uniek in België en daarbuiten.

E-Luminati is uniek en heeft vandaag dus geen concurrent in België en voor zover wij weten ook niet in de buurlanden. Weet jij beter? Laat het ons weten.

E-Luminati is een digitale marktplaats die ondernemers/aankopers en verkopers/energieleveranciers samenbrengt om de aankoop van uw energie te faciliteren. Wij zijn 100% neutraal en strict onafhankelijk. De vergoeding die wij vragen, vragen we aan u en niet aan uw energieleverancier die dit vervolgens aan u doorrekent al dan niet op transparante wijze. Bijkomend: wij doen enkel dingen die meer opbrengen dan ze kosten, dus geen ingewikkelde en tijdrovende adviesverlening zonder toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan advies over een specifieke klikstrategie want wij zijn ervan overtuigd dat dit voor 99% van de aankopers niet de beste manier is om waarde te creeren voor zijn onderneming.

Nee, E-Luminati doet geen van beiden. Want allebei kosten geld en zorgen niet voor een lagere transactiekost of betere energieprijs. En daar is het ons steeds om te doen. Als we al geld investeren, dan doen we dit in de verdere optimalisering van ons digitaal platform.

Nee, E-Luminati doet niet mee aan groepsaankopen. En daar zijn verschillende redenen voor. Wij zijn sneller: in drie keer vijf minuten handelt u uw aankoop van energie af. U hoeft niet te wachten op de beslissing van anderen. Het is soepeler, aangezien u zelf de looptijd van uw contract bepaalt, of u kiest voor een variabele of vaste prijs, voor digitale of papieren facturatie … U bent zeker van onze neutraliteit, want u betaalt een vergoeding aan ons en niet aan de leverancier. U krijgt meer aanbiedingen dan bij een groepsaankoop. U bent zeker van uw besparing. Kortom: u realiseert een effectieve besparing op de snelst mogelijke manier.

Partners

Bekijk onze partnerpagina. Daar staan al onze partners opgelijst. Evenals de hoogte van de korting voor u als lid.

Op het moment dat u gevraagd wordt uw vergoeding te betalen, heeft u de mogelijkheid uw kortingscode in te vullen. Uw korting zal vervolgens onmiddellijk worden verrekend.

Breng uw organisatie en E-Luminati met elkaar in contact (opzetten van kennismakingsgesprek tussen E-Luminati en de beslissingsnemer(s) van uw organisatie). We starten zo de gesprekken op en wie weet komen we tot een akkoord en ontvangt u als lid een korting. Maar ook uw initiatief belonen wij graag met een korting van 15%.

Energieleveranciers

Geen probleem, E-Luminati werkt samen met energieleveranciers die actief zijn in heel België.

Op onze website staat een overzicht van alle leveranciers. Op die manier kan u elke ook de kleinere energieleverancier beter leren kennen. Heeft u twijfels over leveringszekerheid van de kleine energieleverancier? Niet doen. Het is de netbeheerder die dit voor zijn rekening neemt.

Varia

Als u PV of windmolens plaatst en de geproduceerde elektriciteit zelf lokaal verbruikt, zal het volume dat u afneemt in belangrijke mate dalen, bijkomend zal uw afnameprofiel minder voorspelbaar worden. Kiezen voor een variabele prijs om uw restprofiel aan te kopen is dan voor u zeker en vast de beste optie.

Komt u in aanmerking voor degressiviteit van certificaten? Bezorg dan de nodige attesten aan uw energieleverancier of bespreek met hem hoe u dit best aanpakt.

E-Luminati adviseert u niet ivm uw piekverbruik of energie efficiëntie. Wel zijn beiden belangrijk om uw verbruik en/of uw energiefactuur op een duurzame manier te verlagen. Dus win zeker advies in over één of elk van beide domeinen.

De energiesector is de enige sector in Belgie waar de levering gegarandeerd wordt door de ‘transporteur’ los van de leverancier  – zolang u natuurlijk de facturen betaalt.

Nee, dit risico loopt u niet.  Kwaliteit van uw energie wordt beheerd door de netbeheerder, kwaliteit van uw dienstverlening wordt gegarandeerd door uw standaardvoorwaarden. Bijkomende diensten kan u aankopen via een apart contract. Let wel op voor koppelverkoop. Bekijk zeker ook de diensten van de niet-energieleverancier. Ze  bieden een goede kwaliteit/innovatie en prijsverhouding. Tenslotte: deze extra diensten kunnen goedkoper aangekocht worden bij een grotere groep van gespecialiseerde leveranciers.

Offertes

Nee, u heeft de keuze of u ingaat op één van de voorgestelde offertes of niet.

E-Luminati koos voor standaard bijzondere voorwaarden omdat we ervan overtuigd zijn dat we op die manier evenwichtige voorwaarden kunnen realiseren die de basis vormen van een duurzame samenwerking. U weet perfect waar u aan toe bent en heeft geen verrassingen onderweg. Bovendien wordt het vergelijken van offertes kinderspel. Uw energieleverancier kan gemakkelijk offertes opmaken want elke offerte is standaard en niet op maat. Op die manier verlagen we langs beide zijden de transactiekost en het risico met als resultaat voor u een competitievere prijs. Vergelijk het met IT, werken op maat is meestal de duurste optie.

Als u maar 1 offerte krijgt, neemt dan even contact met ons. Wij bekijken uw dossier en zoeken dit even uit. Want mogelijks is de verklaring heel eenvoudig. En bijkomend ontving u misschien een heel competitieve offerte ook al was er maar één aanbieder.