BLOG - TRANSPARANTIE ALS SLEUTEL

Transparantie is één van onze vier kernwaarden, naast betrouwbaar, efficiënt en competent. En dit is een heel bewuste keuze. Want transparantie zien we als ons fundament voor onze visie, ‘de effectieve vrijmaking van de markt’, voor onze missie ‘elke ondernemer de snelste weg naar de beste energieprijs aanreiken’ en voor onze andere drie waarden.

Zo gaan transparantie en betrouwbaarheid hand in hand, zorgt het voor eenvoud en efficiëntie. Bijkomend is transparantie een belangrijk instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Transparantie gaat over de openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van E-Luminati. Door inzicht te geven in de uitdagingen waar we voor staan, hoe we hiermee omgaan, welke keuzes we vervolgens maken, wordt het voor u gemakkelijker om ons aan te spreken op wat we doen en niet doen. Dat leidt ertoe dat u met ons mee kan nadenken over oplossingen en verbeteringen, dat u weet wat u aan ons heeft en dat wij achteraf in staat zijn verantwoording af te leggen over de resultaten die we boekten.

Transparantie heeft bijkomend nog tal van andere belangrijke voordelen:

> Bron van verrijking en innovatie. Door u te betrekken bij onze besluitvorming krijgt u de kans mee te denken over onze uitdagingen, de keuzes die wij maken. E-Luminati geeft hieraan vorm door het oprichten van een adviesgroep. Uw federatie of koepel maakt alvast deel uit van deze groep. Bent u via uw federatie of koepel nog niet vertegenwoordigt en wil u graag deel uitmaken van deze groep, stuur ons een mail, wij houden u op de hoogte.

> Bewuste keuzes. Een keuze voor E-Luminati is een bewuste keuze. Onze belofte is duidelijk. Onze communicatie eerlijk. In drie keer vijf minuten koopt u uw energie aan aan de beste prijs. En ontvangt u geen offerte – dan betalen wij u uw vergoeding terug in de vorm van een tegoedbon. Het contract dat u via E-Luminati afsluit is standaard. Zo weet u waar u aan toe bent en ondervindt geen verrassingen onderweg.

> Maatschappelijk verantwoord ondernemen. E-Luminati zal al zijn resultaten transparant communiceren, denk dan aan aantallen, prijzen of tendensen, weliswaar statistisch en anoniem. Als individuele verbruiker ziet u enkel uw eigen gegevens en de aanbiedingen van de verschillende leveranciers op uw energievraag. En de individuele leverancier ziet enkel uw prijsvragen en uw bijhorend BTW nummer.

> Behoud van vertrouwelijkheid en privacy: E-Luminati voldoet van bij oprichting aan de EU richtlijn ivm privacy – de GDPR-richtlijn. Zo gebruiken we uw identiteit (e-mail adres) enkel intern voor uw communicatie met E-Luminati. Naast email adres wordt naam, voornaam, bijhorende BTW nummer, aanspreektitel en taal van de gebruiker bijgehouden. Deze gegevens worden aan niemand doorgegeven. Zie ook de algemene voorwaarden. Tenzij natuurlijk aan de energieleverancier van uw keuze op het moment dat u het energiecontract sluit.